617 tiesības uz labvēlīgu vidi - Nacionālā enciklopēdija