617 ekonomiskā marksisma skola, politiskajā ekonomikā - Nacionālā enciklopēdija