617 Latvijas Policijas akadēmija - Nacionālā enciklopēdija