617 Latvju kareivju nacionālā savienība, 1917.–1918. gads - Nacionālā enciklopēdija