617 Latviešu pagaidu nacionālās padomes deklarācija “Ārvalstīm un tautām” - Nacionālā enciklopēdija