617 konstruktīvisms, starptautiskās politikas pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija