617 ideālisms, starptautiskās politikas pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija