617 savstarpējās atkarības liberālisms, starptautisko attiecību pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija