617 neoliberālais institucionālisms, starptautisko attiecību pētniecībā - Nacionālā enciklopēdija