617 renesanse, tēlotājā mākslā - Nacionālā enciklopēdija