617 formāla sistēma, loģikā - Nacionālā enciklopēdija