617 Kristians fon Hībenets - Nacionālā enciklopēdija