617 studentu korporācija “Vendia” - Nacionālā enciklopēdija