617 Vācu ordenis Prūsijā - Nacionālā enciklopēdija