617 militāri taktiskā plānošana - Nacionālā enciklopēdija