617 Savstarpējās palīdzības pakts starp Latvijas Republiku un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību