617 vēstures salīdzinošā metode - Nacionālā enciklopēdija