617 anestezioloģija, reanimatoloģija, intensīvā terapija - Nacionālā enciklopēdija