617 Studenšu korporāciju filistru savienība - Nacionālā enciklopēdija