617 Somijas pilsoņu karš - Nacionālā enciklopēdija