617 civilizācijas procesa teorija, socioloģijā - Nacionālā enciklopēdija