617 kubisms, tēlotājā mākslā - Nacionālā enciklopēdija