617 hipokratiskais korpuss - Nacionālā enciklopēdija