617 ļeņinisms, ideoloģija - Nacionālā enciklopēdija