617 sinkope, literatūrā un valodniecībā - Nacionālā enciklopēdija