617 apostrofs jeb apokope, literatūrā un valodniecībā - Nacionālā enciklopēdija