617 retoriskais jautājums, stilistiska figūra - Nacionālā enciklopēdija