617 aliterācija, stilistiska figūra - Nacionālā enciklopēdija