617 Jānis Alberts Jansons - Nacionālā enciklopēdija