Enciklopēdijas tapšana

Ieskats Nacionālās enciklopēdijas tapšanā un intervijas ar enciklopēdijas veidotājiem.

Rakstu arhīvs

Enciklopēdistes aizraujošais mūžs

Astrīdas Iltneres profesionālais mūžs bijis saistīts ar grāmatniecību teju 50 gadu garumā. Viņa kā profesionāla redaktore bijusi klāt gan pie pazīstamās Latvijas padomju enciklopēdijas radīšanas, gan šobrīd turpina darbu Nacionālās enciklopēdijas redakcijā.
Lasīt vairāk

Pie latviešu literārās bagātības stikla kalna

Kārtīgiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklētājiem un grāmatu tārpiem Dr. habil. philol. Benedikta Kalnača pienākumi varētu šķist kā sapnis – darba laikā var lasīt grāmatas! Literatūrzinātnieka mīlestība pret rakstīto vārdu jau kopš skolas laika likusi viņam padziļināti pētīt dažādu autoru dzīves gājumu un viņu literāros tekstus, iekļaušanos laikmeta strāvojumos, kā arī sacerējumu nonākšanu uz teātra skatuves.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts franču valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī ilustratīvie materiāli, tai skaitā audio ieraksti. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs.
Lasīt vairāk

Latviešu valodā jāspēj rakstīt par visu

Andris Vilks ir nesaraujami saistīts ar vismaz diviem lieliem kultūras fenomeniem Latvijas sabiedrībā – vairāk nekā 30 gadus vada Latvijas Nacionālo bibliotēku un tikpat ilgi ir saistīts ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas veidošanu kopš valsts neatkarības atgūšanas.
Lasīt vairāk

Populārās mūzikas ābece

Klāss Vāvere ir Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijas pārstāvis populārajā mūzikā, koordinējot un radot materiālus par ievērojamākajām ārvalstu populārās mūzikas ikonām, kuras zina pat cilvēki, kuri ar mūziku saskaras, vien ieslēdzot virtuvē radio.
Lasīt vairāk

Precīzi un vispusīgi: arhitektūras vēstures šķirkļi enciklopēdijā

Inga Karlštrēma ir autore vairāk nekā 20 Nacionālās enciklopēdijas šķirkļiem, kas saistīti ar dažādām arhitektūras tēmām – industriālo arhitektūru un arhitektūras stiliem.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts latviešu valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī ilustratīvie materiāli, tai skaitā audio ieraksti. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs
Lasīt vairāk

Kur slēpjas mūzikas spēks?

Dr. art. Arnolds Laimonis Klotiņš Nacionālajā enciklopēdijā ir spējis teorētiski aprakstīt ko tik visaptverošu, bet reizē vārdos grūti ietveramu kā šķirkli “mūzika”. Droši vien tas iespējams vien tāpēc, ka lielākā daļa autora mūža bijusi saistīta ar mūzikas aprakstīšanu, vērtēšanu un padziļinātu izpēti.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts lietuviešu valodā

Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties, kā tapa audio ieraksts šķirklim "lietuviešu valoda".
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts lībiešu valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī dažādi ilustratīvie materiāli. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs.
Lasīt vairāk

Kā tika ierakstītas trompetes skaņas?

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī dažādi ilustratīvie materiāli, tostarp audio ieraksti.
Lasīt vairāk

Kļūsti zinīgāks.

Seko Nacionālajai enciklopēdijai “Tviterī”.