Enciklopēdijas tapšana

Ieskats Nacionālās enciklopēdijas tapšanā un intervijas ar enciklopēdijas veidotājiem.

Rakstu arhīvs

Uzmanības centrā – kukainītis!

No mūsdienās zināmajiem dzīvajiem organismiem apmēram divas trešdaļas ir kukaiņi – tieši ar tik vērienīgu teikumu sākas Nacionālās enciklopēdijas šķirklis “entomoloģija”. Kas to būtu domājis, ka šo mazo radībiņu ir tik daudz! Šķirkļa autors Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks Dr. biol. Voldemārs Spuņģis ir izpētījis vien nelielu daļu no kukaiņu plašā klāsta, taču tas darīts ar lielu mīlestību pret dzīvo dabu un īpaši – kukaiņu klasi.
Lasīt vairāk

Ilustrāciju māksla

Enciklopēdija bez ilustrācijām – fotogrāfijām, zīmējumiem, kartēm, shēmām, audio, video u.c. ‒ noteikti būtu krietni mazāk interesanta un vērtīga. Taču, ja katra šķirkļa ilustrācijas tiek piemeklētas ar tādu rūpību, kā to dara Nacionālās enciklopēdijas ilustrāciju redaktore Asnāte Rībena, tad tas piešķir enciklopēdijai īpašu bagātību!
Lasīt vairāk

Enciklopēdija trāpījusi tieši laikā

Nacionālās enciklopēdijas saturs ir izcils, tāpēc mūsu pienākums bija tai nodrošināt līdzvērtīgu tehnisko risinājumu – lai ir ērti gan enciklopēdijas veidotājiem, gan, protams, plašajam lietotāju lokam, norāda Anita Vasiļjeva, sabiedrības “Tilde” veidotā zinību resursa “letonika.lv” vadītāja.
Lasīt vairāk

Vēsture jāzina, lai to neatkārtotu

Dr. hist. Daina Bleiere savā vēsturnieces interešu lokā īpaši ir turējusi 20. gs. padomju režīma vēsturi, kas nozīmē iedziļināšanos pret Latvijas iedzīvotājiem vērstajās represijās, tāpat arī interesi par politiķiem, kas veidoja režīma seju. Šai tematikai, tāpat kā vēstures un politikas zinātnes problēmām, autore Nacionālajā enciklopēdija veltījusi jau 35 šķirkļus.
Lasīt vairāk

Enciklopēdija redaktores acīm

Ikvienam Nacionālās enciklopēdijas šķirklim ir konkrēts autors, taču par šķirkļa pasūtīšanu, rediģēšanu, ievietošanu un saistību ar pārējiem šķirkļiem rūpējas kāda no piecām tekstu redaktorēm. Ieva Heimane ir viena no viņām, enciklopēdijā strādā kopš tās pirmsākumiem un šajā sarunā atklāj apjomīgā darba aizkulises.
Lasīt vairāk

Enciklopēdijas māksla

Māra Lāce, pārstāvot savu vadīto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM), ir Nacionālās enciklopēdijas padomes locekle. Padomes uzdevums ir enciklopēdijas darba pārraudzība un attīstības veicināšana. Un tas lieliski saskan ar Māras Lāces pārliecību par enciklopēdijas nepieciešamību un augsto kvalitāti, no muzeja krājumiem nodrošinot arī nepieciešamās ilustrācijas ar mākslu saistītajiem šķirkļiem.
Lasīt vairāk

Komunikācija teorijā un praksē

Kā mēs komunicējam, kāpēc tieši tā un ko no mūsu raidītā uztver vēstījuma saņēmējs – tie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem atbildes rod dažādi komunikācijas pētnieki. Komunikācijas zinātnes nozares tēmas Nacionālajā enciklopēdijā uzmana Dr.sc.soc. Anda Rožukalne, Rīgas Stradiņa universitātes profesore un Komunikācijas fakultātes dekāne, kas gan veido šķirkļus, gan darbojas Nozaru redakcijas kolēģijā.
Lasīt vairāk

Saprotami par fiziku

Temati, kas skolas laika fizikas stundās liek pasvīst ne vienam vien skolēnam, ir plaši aprakstīti arī Nacionālajā enciklopēdijā – kādam noderēs, lai papildinātu zināšanas par aktuālo mācību vielu, kamēr kādam citam – lai beidzot saprastu šīs daudzpusīgās dabaszinātņu nozares atslēgterminus.
Lasīt vairāk

Enciklopēdija un dizains

Orians Anvari ir Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās versijas dizaineris jeb cilvēks, kas ir izveidojis to, kā enciklopēdija šobrīd izskatās un kā tā ir lietojama.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts vācu valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī dažādi ilustratīvie materiāli. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs.
Lasīt vairāk

Enciklopēdistes aizraujošais mūžs

Astrīdas Iltneres profesionālais mūžs bijis saistīts ar grāmatniecību teju 50 gadu garumā. Viņa kā profesionāla redaktore bijusi klāt gan pie pazīstamās Latvijas padomju enciklopēdijas radīšanas, gan šobrīd turpina darbu Nacionālās enciklopēdijas redakcijā.
Lasīt vairāk

Pie latviešu literārās bagātības stikla kalna

Kārtīgiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklētājiem un grāmatu tārpiem Dr. habil. philol. Benedikta Kalnača pienākumi varētu šķist kā sapnis – darba laikā var lasīt grāmatas! Literatūrzinātnieka mīlestība pret rakstīto vārdu jau kopš skolas laika likusi viņam padziļināti pētīt dažādu autoru dzīves gājumu un viņu literāros tekstus, iekļaušanos laikmeta strāvojumos, kā arī sacerējumu nonākšanu uz teātra skatuves.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts franču valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī ilustratīvie materiāli, tai skaitā audio ieraksti. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs.
Lasīt vairāk

Latviešu valodā jāspēj rakstīt par visu

Andris Vilks ir nesaraujami saistīts ar vismaz diviem lieliem kultūras fenomeniem Latvijas sabiedrībā – vairāk nekā 30 gadus vada Latvijas Nacionālo bibliotēku un tikpat ilgi ir saistīts ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas veidošanu kopš valsts neatkarības atgūšanas.
Lasīt vairāk

Populārās mūzikas ābece

Klāss Vāvere ir Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijas pārstāvis populārajā mūzikā, koordinējot un radot materiālus par ievērojamākajām ārvalstu populārās mūzikas ikonām, kuras zina pat cilvēki, kuri ar mūziku saskaras, vien ieslēdzot virtuvē radio.
Lasīt vairāk

Precīzi un vispusīgi: arhitektūras vēstures šķirkļi enciklopēdijā

Inga Karlštrēma ir autore vairāk nekā 20 Nacionālās enciklopēdijas šķirkļiem, kas saistīti ar dažādām arhitektūras tēmām – industriālo arhitektūru un arhitektūras stiliem.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts latviešu valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī ilustratīvie materiāli, tai skaitā audio ieraksti. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs
Lasīt vairāk

Kur slēpjas mūzikas spēks?

Dr. art. Arnolds Laimonis Klotiņš Nacionālajā enciklopēdijā ir spējis teorētiski aprakstīt ko tik visaptverošu, bet reizē vārdos grūti ietveramu kā šķirkli “mūzika”. Droši vien tas iespējams vien tāpēc, ka lielākā daļa autora mūža bijusi saistīta ar mūzikas aprakstīšanu, vērtēšanu un padziļinātu izpēti.
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts lietuviešu valodā

Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties, kā tapa audio ieraksts šķirklim "lietuviešu valoda".
Lasīt vairāk

Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” dialoga ieraksts lībiešu valodā

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī dažādi ilustratīvie materiāli. Nacionālā enciklopēdija piedāvā ieskatīties audio ieraksta aizkulisēs.
Lasīt vairāk

Kā tika ierakstītas trompetes skaņas?

Enciklopēdijas saturu veido ne tikai teksts, bet arī dažādi ilustratīvie materiāli, tostarp audio ieraksti.
Lasīt vairāk

Kļūsti zinīgāks.

Seko Nacionālajai enciklopēdijai “Tviterī”.