617 tiesību socioloģija, socioloģijā - Nacionālā enciklopēdija